Chính sách bảo mật thông tin

 Let’s Sushi cam kết đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng. Trong quá trình quản lý thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây: 

Thu thập thông tin

Công ty tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.
Thông tin công ty thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty, các thông tin về sở thích, nhân khẩu và những mối quan tâm của khách hàng.
Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.
Đối với khách hàng trực tuyến, công ty có thể thu thập những thông tin như loại hệ điều hành khách hàng đang sử dụng, thời gian khách hàng truy cập vào trang web, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang của công ty với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang web và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website letsushi.vn sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

 1. Xác nhận và xử lý đơn hàng: Sử dụng thông tin để xác nhận và xử lý đơn hàng của khách hàng.
 2. Liên lạc và hỗ trợ: Sử dụng thông tin để liên lạc và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.
 3. Cải thiện trải nghiệm: Sử dụng thông tin để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm và cung cấp các ưu đãi đặc biệt.
 4. Tiếp thị và quảng cáo: Sử dụng thông tin để gửi thông điệp tiếp thị và quảng cáo sản phẩm.
 5. Phân tích và nghiên cứu: Sử dụng thông tin để phân tích xu hướng mua hàng và cải thiện chiến lược kinh doanh.
 6. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Sử dụng thông tin để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai bên.
 7. Chia sẻ với bên thứ ba: Chia sẻ thông tin khách hàng với bên thứ ba chỉ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ, như vận chuyển đơn hàng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi yêu cầu hủy bỏ lưu trữ thông tin cá nhân tới cho Ban quản trị.

4. NHỮNG CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị;
 • Đối tác vận chuyển;
 • Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán;
 • Các đối tác thứ ba như đối tác tiếp thị hoặc đối tác kỹ thuật,…;
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và chỉ chia sẻ khi cần thiết và tuân thủ các quy định pháp luật, bao gồm khi có yêu cầu từ các Cơ Quan nhà nước có thẩm quyền.

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH LETS SUSHI VIỆT NAM 

 • Địa chỉ: Số 139 Phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 0963682404
 • Email: ceo@letsushi.vn

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Người Tiêu Dùng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Let’s Sushi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:
      i) Qua email: ceo@letsushi.vn
      ii) Qua điện thoại: 0963682404

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên Website letsushi.vn được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website letsushi.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại chính sách này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc.

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc có hành vi vi phạm, Người Tiêu Dùng gửi khiếu nại đến email ceo@letsushi.vn hoặc gọi điện thoại tới số 0963682404 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc sớm nhất có thể để giải quyết khiếu nại của Người Tiêu Dùng.